Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków – ciekawostki

Data publikacji: 2024-07-10

W dniu 10 lipca 2024 Ministerstwo Rozwoju i Technologii na swojej platformie przetargowej ogłosiło zamówienie usługi utrzymania i rozwoju Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. W dokumentach precyzujących przedmiot zamówienia pojawia się kilka informacji, które warto omówić. Szczegóły w dalszej części tekstu.

Statystyki rejestru

Opisując specyfikację zamówienia opublikowano m. in. następujące dane (stan na dzień 1 kwietnia 2024 r.):

Od chwili uruchomienia Systemu przetwarzaniu w komponentach systemu podlegają dane w zakresie:

  • liczba kont użytkowników zarejestrowanych w systemie – 40 587 w tym liczba osób uprawnionych do sporządzania świadectw: 37 537 osób i liczba osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji: 3 050,
  • liczba świadectw charakterystyki energetycznej – ogółem liczba świadectw (zatwierdzonych i roboczych) 1 568 065 w tym 1 567 154 świadectwa zatwierdzone,
  • liczba protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji – ogółem liczba protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji: 23 316 (15 771 system ogrzewania i 7 545 system klimatyzacji).

Szacowany miesięczny przyrost:

  • liczby kont użytkowników – w marcu 2024 r. zostało wpisanych 973 osoby do rejestru, liczba kont użytkowników w marcu 2024 r. – ponad 40 587,
  • liczba świadectw charakterystyki energetycznej – w marcu 2024 r. zostały zatwierdzone 64 696 świadectwa,
  • liczba protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji – w marcu 2024 r. zostały sporządzone 288 protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Analizując dane dostępne w centralnym rejestrze świadectw znajdziemy m. in. aktualne informacje o osobach uprawnionych do ich sporządzania. Jako ciekawostkę można podać, że spośród wszystkich 39 505 zarejestrowanych certyfikatorów aż 20 919, a więc więcej niż połowa osób swój wpis uzyskała w poprzednim, bądź bieżącym roku kalendarzowym (dane na dzień 10.07.2024). Jest to szczególnie interesujące jeśli pod uwagę weźmiemy, że świadectwa charakterystyki energetycznej zostały wprowadzone do polskiego ustawodawstwa już 1 stycznia 2009 r., a więc 14 lat temu. Czy wraz z lawinowym wzrostem liczby uprawnionych nadążył system szkoleń i obycia w zawodzie – możemy się tylko domyślać.

Usługa rozwoju systemu

Przed oferentami postawiono również zobowiązanie do wykonywania usług rozwoju  polegających na modyfikacji lub rozszerzeniu funkcjonalności. Oczywiście przed wdrożeniem zmian obowiązkowe jest kompleksowe sprawdzenie działania systemu i nowych funkcjonalności w środowisku testowo – szkoleniowym.

Wymagania techniczne dla obsługi systemu

Całość wymagań stawianych przed zainteresowanymi utrzymaniem rejestru świadectw dostępna jest na platformie zakupowej MRiT, jednak warto zatrzymać się przy kilku punktach:

  • Wykonawca powinien zapewnić gwarantowany czas działania Systemu, na poziomie 99,4% rozliczanego w okresie jednego miesiąca z wyłączeniem czasu zaplanowanych postojów w ramach tzw. okien serwisowych.
  • Okna serwisowe planowane są każdego dnia pomiędzy północą, a godz. 4:00 nad ranem,
  • Wykonawca zapewni wydajność Systemu (wydajność dotyczy warstwy sprzętowej/ infrastruktury technicznej, łącza internetowego oraz aplikacji), umożliwiającą w tym samym czasie rzeczywistym dostęp do Systemu dla – 100 Użytkowników przy założeniach, że dla każdego Użytkownika maksymalny czas ładowania każdej pojedynczej strony z całą jej zawartością, w której zawierają się również pliki kaskadowych arkuszy stylów, grafiki/obrazy, pliki skryptów wynosi do 10 sekund.”

Wymóg utrzymania dostępności systemu przez 99,4% czasu zawiesza poprzeczkę wysoko. Wszyscy aktywni certyfikatorzy z pewnością pamiętają ogromne problemy z dostępnością Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków w pierwszych miesiącach po nowelizacji przepisów z dnia 28 kwietnia 2023 r.
Nierzadko zdarzały się sytuacje, gdy jakakolwiek stabilna praca w systemie możliwa była jedynie w późnych godzinach nocnych. Od rana zaś pewne były kolejne telefony od zniecierpliwionych Klientów potrzebujących certyfikatu „na już”.

Z kolei ostatnie przytoczone wymaganie jest już dużo bardziej liberalne. Tylko w marcu br. zatwierdzono 64 696 świadectw, co przy założeniu przeciętnej pracy audytorów 21 dni w miesiącu, przez 12 godzin dziennie daje nam 258 zatwierdzanych certyfikatów w ciągu godziny. Mówimy tu o spokojnym miesiącu, w którym liczby opracowywanych świadectw nie zawyżały żadne zmiany prawne, ani inne czynniki, związane np. z wymaganiami różnych instytucji.
Czy tak nisko postawiony warunek pozwoli na stabilną pracę np. w momencie zamieszania związanego z planowanymi zmianami w metodologii świadectw? Czas pokaże. Natomiast zbliżające się zmiany są już tematem na osobny wpis, który z pewnością wkrótce pojawi się na blogu.

Szybki kontkat