Ciepłe mieszkanie – nowy program dofinansowania ruszy w 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-14

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że na przełomie I i II kwartału 2022 roku ruszy program o nazwie „Ciepłe Mieszkanie”.

Na czym polega program „Ciepłe Mieszkanie”?

„Ciepłe Mieszkanie” jest to ogólnopolski program wspierający wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Program ten został stworzony w oparciu o programy pilotażowe prowadzone w Pszczynie (woj. Śląskie), w województwie zachodniopomorskim oraz dolnośląskim.

Do kogo jest skierowany?

„Ciepłe Mieszkanie” ma stanowić samodzielny i odrębny program, w związku z tym nie będzie elementem innego programu, jakim jest “Czyste Powietrze”.

Z informacji NFOŚiGW wynika, że środki z dotacji „Ciepłe Mieszkanie” będą mogli uzyskać właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych i wspólnoty mieszkaniowe.

Cel programu „Ciepłe Mieszkanie”

Głównym celem nowego programu będzie wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, które mogą zostać zamienione na:

  • pompy ciepła,
  • kotły gazowe,
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Ponadto program „Ciepłe Mieszkanie” ma wspierać takie działania termomodernizacyjne jak:

  • wymiana okien i drzwi, dostosowująca je do obecnych standardów,
  • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • zastosowanie wentylacji mechanicznej,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej.

Jaką kwotę dotacji można uzyskać?

Przedstawiciel NFOŚiGW poinformował, że kwota dofinansowania nowego programu „Ciepłe Mieszkanie” ma wynosić do 13 tys. zł (podstawowa dotacja) i do 26 tys. zł (podwyższona kwota dotacji) w przeliczeniu na jeden lokal.

Szybki kontkat