Poznaj naszą ofertę

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej stały się obowiązkowym dokumentem w branży nieruchomości. Certyfikaty przedstawiają m.in. specyfikację techniczną, przewidywane zużycie energii czy ekologiczne rozwiązania, jakie warto wprowadzić w danym budynku lub lokalu.

Audyt energetyczny – Czyste Powietrze, remontowy i termomodernizacyjny

Audyt energetyczny budynku (audyt termomodernizacyjny, audyt remontowy) – opracowywany jest w związku z rozpoczynaniem przedsięwzięć mających wpływ na zużycie energii w badanym budynku.

Bilans cieplny (energetyczny)

Audyt energetyczny budynku (audyt termomodernizacyjny, audyt remontowy) – opracowywany jest w związku z rozpoczynaniem przedsięwzięć mających wpływ na zużycie energii w badanym budynku.

Badanie termowizyjne

Badanie termowizyjne jest metodą diagnostyczną polegającą na rejestracji, wizualizacji, a następnie interpretacji rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów.

Doradztwo

Dla klientów indywidualnych

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla firm i przedsiębiorstw

Badanie termowizyjne jest metodą diagnostyczną polegającą na rejestracji, wizualizacji, a następnie interpretacji rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów.

Charakterystyka energetyczna do projektu budowalnego – PCHE

Projektowana charakterystyka energetyczna jest niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i powinna być dołączona do projektu budowlanego.

Bilanse energetyczne dla firm

Bilans cieplny budynku (bilans energetyczny, audyt źródła ciepła) – jest to opracowanie, którego rolą jest określenie zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania.

Badanie termowizyjne budynków firmowych

Badanie termowizyjne jest metodą diagnostyczną polegającą na rejestracji, wizualizacji, a następnie interpretacji rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów.

Doradztwo

dla firm i przedsiębiorstw

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

Świadectwa charakterystyki energetycznej stały się obowiązkowym dokumentem w branży nieruchomości. Certyfikaty przedstawiają m.in. specyfikację techniczną, przewidywane zużycie energii czy ekologiczne rozwiązania, jakie warto wprowadzić w danym budynku lub lokalu.

Termowizja

Badanie termowizyjne jest metodą diagnostyczną polegającą na rejestracji, wizualizacji, a następnie interpretacji rozkładu temperatury na powierzchni badanych obiektów.

Współczynniki korekcyjne / wyrównawcze LAF (Rm)

Współczynniki wyrównawcze LAF (Rm) stosuje się w celu uwzględnienia niekorzystnego położenia lokalu w bryle budynku.

Szybki kontkat