Audyty energetyczne

Ubiegasz się o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze? Chcesz obniżyć rachunki i wykonać termomodernizację swojego domu? Skontaktuj się z nami!

Ceny już od 1 500,00 zł!

Spis treści

Etapy wykonania audytu energetycznego

Krok 1

Wybierz dla jakiego rodzaju nieruchomości potrzebujesz świadectwo i wypełnij formularz

Krok 2

Wybierz źródło finansowania (Program Czyste Powietrze, premia termomodernizacyjna, inne),

Krok 3

Skontaktuj się z nami i umów wizję lokalną.

Krok 4

Wizja lokalna (jeśli posiadasz dokumentację techniczną przygotuj ją).

Krok 5

Proces obliczeniowy prowadzony przez doświadczonego audytora.

Krok 6

Wracamy do Ciebie w celu omówienia proponowanych rozwiązań, pierwsze zapoznanie Klienta z przygotowaną dokumentacją.

Krok 7

Po wspólnych ustaleniach wysyłamy Ci gotowy audyt. Możesz posłużyć się nim w celu uzyskania dofinansowania do termomodernizacji i dalszego prowadzenia termomodernizacji.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest szczegółową analizą efektywności energetycznej budynku i wskazaniem obszarów, których termomodernizacja jest najbardziej racjonalna pod względem niezbędnych nakładów i możliwych do osiągnięcia oszczędności. Prace termomodernizacyjne prowadzone na jego podstawie mają w najwyższym stopniu poprawić charakterystykę energetyczną budynku, zmniejszyć rachunki za energię oraz ogrzanie ciepłej wody użytkowej, a co za tym idzie – zredukować koszty utrzymania nieruchomości.

Kto musi wykonać audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny powinien posiadać każdy, kto:

 • chce otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie termomodernizacji. Wykonanie audytu energetycznego jest z reguły niezbędne przy ubieganiu się o dotację m.in. w Programie Czyste Powietrze lub o premię termomodernizacyjną czy premię remontową.
 • poszukuje możliwych rozwiązań technicznych służących podniesieniu standardu energetycznego budynku przy jednoczesnej maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji,
 • poszukuje rozwiązań pozwalających poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię obniżyć koszt funkcjonowania budynku,

Cele audytu energetycznego

 • ocena stanu technicznego budynku i jego charakterystyki energetycznej,
 • identyfikacja możliwych technicznie i zgodnych ze sztuką budowlaną usprawnień,
 • ocena wpływu proponowanych zmian na charakterystykę energetyczną nieruchomości,
 • analiza ekonomiczna proponowanych przedsięwzięć,
 • wskazanie wariantów wybranych do realizacji na podstawie najkrótszego czasu zwrotu z inwestycji (SPBT)

Kalkulator dotacji Programu Czyste Powietrze

Wysokość możliwej do uzyskania dotacji można sprawdzić na stronie http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania można uzyskać aż 100% poniesionych kosztów netto. Dodatkowo dotowane jest przeprowadzenie audytu energetycznego dokumentującego osiągnięte cele kompleksowej termomodernizacji.

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy w ramach programu "Czyste Powietrze"?

Nie. Jest jednak wymagany w celu dofinansowania kompleksowej termomodernizacji i uzyskania wyższego poziomu dofinansowania.

Kompleksowa termomodernizacja to takie przedsięwzięcie, które prowadzi do:

 • zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową do maksymalnie 80 kWh/(m2*rok) lub
 • zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Jaki jest koszt audytu energetycznego?

Ceny audytu energetycznego są zawsze ustalane indywidualnie. Największy wpływ na wycenę ma wielkość i stopień skomplikowania nieruchomości, zakres prowadzonych obmiarów i przewidywana ilość podlegających ocenie usprawnień. Ceny typowych domów jednorodzinnych posiadających dokumentację techniczną zaczynają się już od 1200 zł netto. W celu uzyskania dokładnej wyceny skontaktuj się z nami.

Audyt energetyczny - online

Nie wykonujemy audytów energetycznych online, ponieważ dokładna i rzetelna analiza stanu technicznego budynku może zostać wykonana wyłącznie po przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Wskazanie w audycie energetycznym rozwiązań, które są niewłaściwe z punktu widzenia stanu technicznego budynku i fizyki cieplnej budowli może mieć katastrofalne konsekwencje – z degradacją fizyczną i mikrobiologiczną przegrody łącznie. Audyty prowadzone bez przeprowadzenia wizji lokalnej są ponadto negatywnie opiniowane przez NFOŚiGW.

Nie ryzykuj, zaufaj profesjonalistom.
Dla Twojego domu, środowiska i oszczędności!

Świadectwo charakterystyki energetycznej a audyt energetyczny – czym się różnią te dokumenty?

Często używane terminy (świadectwo, audyt, certyfikat, audytor itd.) mogą wprowadzać w błąd. Szczególnie, że nawet firmy specjalizujące się w jednego jedynie typu opracowaniach, poprzez używane sformułowania sugerują wykonywanie wiele rodzajów dokumentów.

Należy podkreślić, że nazewnictwo jest tu ściśle zarezerwowane dla konkretnych dokumentów, mających również jasno określone wytyczne co do ich sporządzania oraz właściwą formę.

 • Audyt energetyczny – jest to opracowanie porównujące stan obecny i przyszły, po dokonanej termomodernizacji. Wskazuje odpowiednie rozwiązania i ocenia ich ekonomiczną zasadność. Zazwyczaj wymagany w celu uzyskania dofinansowania na termomodernizację.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej (potocznie świadectwo charakterystyki, świadectwo energetyczne) – dokument poświadczający efektywność energetyczną nieruchomości, sporządzany wyłącznie dla obiektów po zakończeniu prac budowlanych. Służy transakcjom kupna/sprzedaży, wynajmowi, formalnemu zakończeniu procesu budowlanego i innym celom.
 • Charakterystyka energetyczna (w projekcie budowlanym) – jest to element projektu budowlanego opisujący nieruchomość, która dopiero powstanie. Potwierdza, że zastosowane w projekcie rozwiązania materiałowe i instalacyjne spełniają przynajmniej obowiązujące Warunki Techniczne. Nierzetelna charakterystyka w projekcie budowlanym może skutkować brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Gdzie działamy?

Wykonujemy audyty energetyczne na terenie powiatu karkonoskiego oraz sąsiadujących.
Do wykonania audytu możemy wykorzystać kamerę termowizyjną by jeszcze lepiej dopasować proponowane rozwiązania do badanego budynku.

Skontaktuj się z nami lub umów kontakt i omówimy szczegóły!

Audyty przeprowadzamy m. in. na terenie następujących miejscowości: Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska Poręba, Piechowice, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Lubań, Świeradów-Zdrój, Złotoryja, Gryfów Śląski, Bolesławiec, Jawor oraz wielu innych!

Masz pytania? Zadzwoń lub zamów kontakt!

Bezpłatna wycena audytu energetycznego

Skorzystaj z poniższego formularza i uzyskaj bezpłatną wycenę usługi.

Szybki kontkat