Pompy ciepła pod lupą – wyniki pierwszej kontroli

Data publikacji: 2024-06-12

W dniach od 20 lutego do 26 marca 2024 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Krajową Administracja Skarbową przeprowadzili wspólne działania kontrolne importowanych pomp ciepła, w oddziałach celnych na terenie całego kraju.

Kontrola

W czasie trwania akcji weryfikowane było, czy urządzenia posiadają prawidłowo sporządzoną:

  • etykietę efektywności energetycznej,
  • kartę informacyjną produktu,
  • dokumentację techniczną,
  • oznakowanie CE,
  • deklarację zgodności.

Wyniki kontroli

Sprawdzonych zostało 564 urządzeń – 36 modeli różnych producentów. Spośród nich jedynie 101 pomp (w tym 62 po wykonaniu działań naprawczych, np. uzupełnieniu dokumentacji) zostało dopuszczonych do obrotu, co stanowi zaledwie 18 % spośród importowanych urządzeń.

Każdy z zakwestionowanych 34 modeli pomp ciepła posiadał co najmniej 2 nieprawidłowości spośród wyżej wymienionych. 14 modeli urządzeń nie spełniło wszystkich kontrolowanych wymagań formalnych.

Efektem kontroli było zatrzymanie na granicy 463 urządzeń, dla których brak jest dowodów spełnienia obowiązujących wymagań.

Porady dla konsumentów

UOKiK w swoim raporcie wskazuje również na proste działania, jakie konsumenci są w stanie wykonać, by sprawdzić, czy oferowane im urządzenie spełnia stawiane przed nim wymagania:

  • sprawdzenie danych na etykiecie efektywności energetycznej i karcie produktu – zamieszczonych na urządzeniu lub stronie internetowej sprzedawcy,
  • dane dostawcy na produkcie,
  • sprawdzenie, czy wybrany model urządzenia znajduje się w bazie EPREL – europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego

Szczegółowe informacje o wynikach kontroli zamieszczone zostały na stronie UOKiK.

Szybki kontkat