Start programu Moje ciepło

Data publikacji: 2022-05-04

Już ruszył! 

W dniu 29.04.2022r. został uruchomiony nowy program o nazwie „Moje Ciepło”.

Program ten wspiera zakup oraz montaż pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowo wybudowanych domach jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego na dzień ubiegania się o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 30% lub do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 21 tys. zł na jedną inwestycję.

Jednym z dokumentów, które muszą zostać dołączone do wniosku w programie „Moje Ciepło” jest charakterystyka energetyczna budynku o wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – w przypadku wniosków składanych w 2022r.

Masz pytania dotyczące programu? Potrzebne Ci jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Napisz lub zadzwoń: tel. 720 710 835

e-mail: biuro@termodiagnostyka.com

Szybki kontkat